Maarten Luther

Vertelling voor kinderen, door W.G. van der Hulst

Dit is een heel oud verhaal.
Het vertelt van een eerlijk man, die de hemel zocht, maar hem niet vinden kon, omdat....   hij de weg ging, die de mensen hem wezen. Toen was zijn leven droevig en zijn hart bang.
Maar — het oude verhaal vertelt óók, dat die man zijn dwaalweg verliet en het goede pad vond, toen God zelf hem dat wees.
Toen kwam er een wonderlijke blijdschap in zijn leven en een heerlijke moed in zijn hart.


Boekenwinkel

Gedichtenbundel: Het goud van Gods genade

Gedichten over woorden van Luther

Auteur : J. Koelewijn-Koning
Uitgever : Jongbloed
Uitgavejaar : 2017
Pagina's : 44
Artikel

 

Maarten Luther (1483-1546).