BijbelstudieOnder dit menu item zijn diverse schetsen over Bijbelboeken e.d. te benaderen.

Sommige schetsen kunnen vanwege auteursrechten e.d. niet vrijgegeven worden voor openbare publicatie. Voor Bijbelstudie en toerusting kunnen gemeenteleden van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) door in te loggen met de hun verstrekte inloggegevens deze schetsen inzien of downloaden. Aanwezige schetsen zijn o.a.:

Oude Testament

  • Genesis, Jozua en Richteren, Eliza de profeet, Ezra, Nehemia, Prediker, Hooglied, Jesaja, Kleine profeten (Hosea t/m Maleachi), Jona, Habakuk, Zacharia.

Nieuwe Testament

  • Handelingen, Romeinen, Galaten, Filippenzen, 1 & 2 Thessalonicenzen, Hebreeën, 1 - 3 Johannes en Judas, Openbaring

 

Bundel schetsen over Genesis

 

In deze bundel schetsen heeft de auteur getracht, leiding te geven bij het maken van inleidingen en het houden van besprekingen. Gepoogd is, zo eenvoudig mogelijk te zijn, zodat elk lid van een vereniging er een vruchtbaar gebruik van kan maken.

Verklaring over het dienstwerk van de profeet Elisa

 

De geschiedenis van Elisa wordt beschreven in 1 Koningen 19, 2 Koningen 2 tot 9 en 13.

De titel van het boekje is genomen uit Lucas 4 : 27, waar onze Heiland naar deze profeet verwijst.

Hoe lezen wij Jesaja 1-39

 

Het boek van de profeet Jesaja behoort tot de meest geliefde gedeelten uit de Bijbel. Tegelijk plaatst het ons ook voor grote moeilijkheden. Meer dan eens roept de lezing van dit prachtige boek vragen op, waarop we het antwoord schuldig moeten blijven. In Een woord gesproken op zijn tijd neemt de auteur, Prof. Drs, H.M. Ohmann, zijn lezers bij de hand door het landschap van Jesaja en zijn tijd.

Bijbelstudie over de boeken Hosea t/m Maleachi.

 

Deze bundel bijbelstudies behandeld dat deel van de Heilige Schrift dat aangeduid wordt met de naam 'kleine profeten'.

Achtereenvolgens komen aan de orde de profeten Hosea t/m Maleachi.

Bij de bespreking wordt de nadruk gelegd op het effect van de woorden van de profeten in de tijd dat ze werden uitgesproken. Maar ook hoe deze boeken functioneren in het Nieuwe Testament en dus een boodschap bevatten voor onze tijd.