BijbelstudieOnder dit menu item zijn diverse schetsen over Bijbelboeken e.d. te benaderen.

Sommige schetsen kunnen vanwege auteursrechten e.d. niet vrijgegeven worden voor openbare publicatie. Voor Bijbelstudie en toerusting kunnen gemeenteleden van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) door in te loggen met de hun verstrekte inloggegevens deze schetsen inzien of downloaden. Aanwezige schetsen zijn o.a.:

Oude Testament

  • Jozua en Richteren, Eliza de profeet, Ezra, Nehemia, Prediker, Hooglied, Jesaja, Kleine profeten (Hosea t/m Maleachi), Jona, Habakuk, Zacharia.

Nieuwe Testament

  • Handelingen, Romeinen, Galaten, 1 & 2 Thessalonicenzen, Hebreeën, 1 - 3 Johannes en Judas, Openbaring

 

Verklaring over het dienstwerk van de profeet Elisa

 

De geschiedenis van Elisa wordt beschreven in 1 Koningen 19, 2 Koningen 2 tot 9 en 13.

De titel van het boekje is genomen uit Lucas 4 : 27, waar onze Heiland naar deze profeet verwijst.

Bijbelstudie over de boeken Hosea t/m Maleachi.

 

Deze bundel bijbelstudies behandeld dat deel van de Heilige Schrift dat aangeduid wordt met de naam 'kleine profeten'.

Achtereenvolgens komen aan de orde de profeten Hosea t/m Maleachi.

Bij de bespreking wordt de nadruk gelegd op het effect van de woorden van de profeten in de tijd dat ze werden uitgesproken. Maar ook hoe deze boeken functioneren in het Nieuwe Testament en dus een boodschap bevatten voor onze tijd.