Ds. J.R. Visser

Lezingen Christen zijn in de 21e eeuw

Spreker: Ds. J.R. Visser

 

 

 

 

 

 

 

Ds. J.R. Visser heeft op verzoek van de Gereformeerde kerk Amersfoort en omstreken een vijfdelige lezingencyclus over christen zijn in de 21e eeuw verzorgd. Deze lezingen vindt u als video-opnames hieronder.

 

Lezing 1: 13 oktober 2016, Leusden

In deze eerste lezing tekent ds. Visser de achtergronden en de tijdgeest waarin we als christen in het moderne Nederland van nu leven. Na het Premoderne en het Moderne tijdperk bevinden we ons nu in een Postmoderne periode. Het is daarom belangrijk te doorzien welke invloeden dit op het denken en handelen van de mens in het algemeen en op een christen in het bijzonder heeft. Waar begint in ons leven de verandering van het vasthouden aan het onfeilbare, duidelijke Woord van God als de norm en de bron van ons leven naar een beweging waarin we dreigen los raken van dat Woord. Ook christenen worden beïnvloed door de gedachte dat het gaat om het beleven van vandaag. Het perspectief op de eeuwigheid verdwijnt dan uit het zicht.

 

 

De secularisatie in de kerk begint niet in de samenleving maar in ons eigen hart.

 

Enkele kernwoorden uit de lezing: zelfontplooiing, vrijheid, authentiek zijn, verlangens bevredigen, individualisme en ervaring.

 

 

 

Tabel met "kernbegrippen" behorende bij de besproken tijdperken premodern, modern en postmodern.
Volgorde tijdperken
Geloof in een godheid Verschillend gedacht over godheid Goddelijkheid als zelfexpressie
Overtuiging is een deugd. Tolerantie is verkeerd Rationaliteit (verstand) is deugd Tolerantie is deugd. Overtuiging is verkeerd
God als Autoriteit Autoriteit is de logica en de wetenschap Autoriteit is eigen gevoel of de groep
Verandering komt tot stand door trouw aan de norm Verandering komt tot stand door wat rationeel is Verandering komt tot stand door zelfexpressie en cultuur.

 

 

 

 

 

Bron: http://www.gkamersfoort-eo.nl

 

 

 

 

 

 

Lezing 2: 8 december 2016, Leusden

De tweede lezing heeft als titel: de Heer en de leer.

 

Bron: http://www.gkamersfoort-eo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing 3: 16 februari 2017, Leusden

De derde lezing gaat over het Genieten van de liefde, over sexualiteit en bevrediging in de wereld van 2017.

 

Bron: http://www.gkamersfoort-eo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing 4: 13 april 2017, Leusden

De vierde lezing gaat over het Christen-zijn en de duivel.

 

Bron: http://www.gkamersfoort-eo.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezing 5: 8 juni 2017, Leusden

De vijfde en laatste lezing gaat over het Christen-zijn en de kerk.

 

Bron: http://www.gkamersfoort-eo.nl