Matthew Henry, Bijbelverklaring

Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament

Auteur: Matthew Henry

 

 

 

 

De verklaring van het Oude en Nieuwe Testament van Matthew Henry is een vaak gebruikt commentaar op de gehele Bijbel. Henry geeft een eenvoudige en praktische verklaring van de Bijbeltekst. 

De uitleg is letterlijk en praktisch, uitleggend en toepassend, onderwijzend en vertroostend. Zij vertolkt de Schrift als de kracht Gods tot zaligheid voor een een ieder die gelooft, als het Woord Gods, dat eeuwig blijft.

 

 

 

Open hier: Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament.pdf