Wolff, I de, Genesis, deel 1

Genesis, deel 1, 2 en 3

 

Auteur: Ds. I. de Wolff

 

 

 

Bundels schetsen over Genesis

 

De auteur heeft in deze bundels getracht zoveel mogelijk het Bijbelboek Genesis verklarenderwijs te vertellen, zo nodig op bepaalde teksten nader in te gaan. Gepoogd is, zo eenvoudig mogelijk te zijn, zodat elk lid van een vereniging er een vruchtbaar gebruik van kan maken. 

 

Voor allen moet vaststaan dat we hier te doen hebben met de openbaring Gods, en dat deze door de dienst van Mozes is gegeven door de Heilige Geest, die de overgeleverde verhalen zo deed samenvoegen, beschrijven met zo’n gedachtegang, historische orde en zelfs woordenkeus, dat we, gelijk als in heel de Schrift, van woord tot woord, in keuze en volgorde te doen hebben met Gods eigen Woord, dat uit dat geschrevene en uit wat de Schrift er elders van openbaart, verklaard moet worden. Want: „Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken” (2 Petr. 1: 20, 21). 

 

Het eerste deel behandeld de hoofstukken 1 - 11

Het tweede deel de hoofdstukken 11: 27 - 25: 11

Het derde deel de hoofdstukken 25: 12 - 50: 26

 

Open hier.... Schets Genesis, deel 1          Schets Genesis, deel 2          Schets Genesis, deel 3