De Nationale Synode van Dordrecht

 

Nationale Synode van Dordtrecht
Afbeelding is van de bovenzaal van het voorhuis van de Kloveniersdoelen, de plaats waar de zittingen werden gehouden.

 

 

Herdenking 400 jaar

 

De Nationale Synode van Dordrecht 

 

1618/9 – 2018/9 

 

 

 

Van november 1618 tot mei 1619 vond in de stad Dordrecht de eerste gereformeerde nationale synode plaats. Deze nationale synode had een internationaal karakter en is sinds die tijd van internationale betekenis geweest. Met het oog op de 400e verjaardag van deze Synode hier enkele artikelen als lees en studiemateriaal over deze Synode.

 

 

 1. DE STRIJD OM DE BANIER
  K. Schilder
  (Ter herinnering aan de nationale synode van Dordrecht, geopend 13 november 1618) 

   
 2. OM DE FUNDAMENTEN 
  P. Jongeling 
  Uit: Het vlammend schrift 
  Momenten uit de strijd der geesten
  De Vuurbaak Groningen 1971 

   
 3. HISTORISCH ACHTERGROND VAN DE SYNODE VAN DORDRECHT
  G. Groen van Prinsterer
  Uit: Handboek der Geschiedenis van het Vaderland 
  Download deze artikelen in pdf-vorm

   
 4. DE BETEKENIS VAN DE SYNODE VAN DORDRECHT
  H. Bouwman
  (Historisch overzicht)
  Geeft een goed en mooi overzicht van de voorgeschiedenis en het verloop van de synode.
  Download dit artikelen in pdf-vorm

   

 5. DE HANDHAVING VAN DE LEER
  J.H. Landwehr
  Bespreekt de Dordtse Leerregels. Bespreekt de Dordtse Leerregels.
  Download dit artikel in pdf-vorm


   

 6. DE DORDTSE SYNODE IN HAAR ZORG VOOR HET KERKELIJK LEVEN
  H. Kaajan
  Bespreekt alle andere zaken die de synode heeft behandeld.
  Download dit artikel in pdf-vorm

   

 7. DE STATENBIJBEL
  J.C. Rullman
  Geeft een mooi overzicht van de voorgeschiedenis van de Bijbelvertalingen in de Nederlanden en van het werk aan de Statenvertaling.
  Download dit artikel in pdf-vorm