BijbelstudieOnder dit menu item zijn diverse schetsen over Bijbelboeken e.d. te benaderen.

Sommige schetsen kunnen vanwege auteursrechten e.d. niet vrijgegeven worden voor openbare publicatie. Voor Bijbelstudie en toerusting kunnen gemeenteleden van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) door in te loggen met de hun verstrekte inloggegevens deze schetsen inzien of downloaden. Aanwezige schetsen zijn o.a.:

Oude Testament

  • Jozua en Richteren, Eliza de profeet, Ezra, Nehemia, Prediker, Hooglied, Jesaja, Kleine profeten (Hosea t/m Maleachi), Jona, Habakuk, Zacharia.

Nieuwe Testament

  • Handelingen, Romeinen, Galaten, 1 & 2 Thessalonicenzen, Hebreeën, 1 - 3 Johannes en Judas, Openbaring

 

Bijbelstudie over de brief aan de Galaten.

 

Dit boekje bestaat uit zeven schetsen. 
In deze schetsen wordt het centrale thema van de Galatenbrief "onze vrijheid in Christus" behandelt.

Onderwerpen zijn o.a.: gepredikte Evangelie, boodschap van vrije genade, Judaïsten, besnijdenis en doop, geen slaven maar erfgenamen.

Dit boekje bevat zeven schetsen over de bijbelboeken 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.

 

De schetsen over de brieven van Johannes zijn geschreven door ds. D. Nieu­wenhuis. De schets over de brief van Judas is geschreven door ds. H.D. van Herksen.

Beknopte bijbelstudies over de Openbaring van Johannes

 

De auteur bespreekt in dit boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, het - we mogen wel zeggen - moeilijkst uit te leggen bijbelboek. Aan de hand van wat eerder daarover is verschenen, van uitleggers van professie, vooral van Prof. S. Greydanus, geeft hij een zeer heldere verklaring van teksten en gedachtengang.