Paraphrase Heilige Schrift

Korte verklaring van de Heilige Schrift

 

Deze serie boekjes bevat uitleg over de hele Bijbel (oude en nieuwe testament) volgens de opvattingen van de orthodox-gereformeerde theologie. Op uitnodiging van uitgeverij Kok gaven voornamelijk theologen van de Hogeschool in Kampen en van de Vrije Universiteit te Amsterdam hun medewerking. In deze vertaling wordt rekening gehouden met de Statenvertaling. In de ‘verklaringen’ probeerde men vooral ook de historische juistheid en betrouwbaarheid van de Bijbelteksten aan te tonen. Voor deze commentaren blijken zij zich ook vergewist te hebben van publicaties buiten de gereformeerde kerken. Deze Bijbelreeks vond een vrij grote belangstelling en werd een aantal malen herdrukt.

 

Na een korte inleiding op het gehele Bijbelboek volgt steeds een eigen vertaling per pericoop met daaropvolgend een brede uitleg. Hebreeuws of Griekse worden alleen in getranscribeerde vorm gegeven. De historisch-kritische inzichten die sinds het eind van de 19e eeuw gangbaar zijn worden door de auteurs niet geduld. Hun harmoniserend lezen van de schrift kenmerkt zich door een zeer eerbiedige lezing van wat er letterlijk staat; dat is de kracht van de reeks. De serie wordt in behoudend gereformeerde kring en aanverwante groeperingen nog regelmatig gebruikt bij de studie van de bijbel.

 

Medewerkers aan deze serie waren:

Prof. Dr. G. Ch. Aalders; Dr. C. Bouma; Pref. Dr. C. van Gelderen; Prof. Dr. W.H. Gispen; Dr. C.J. Goslinga; Prof. Dr. S. Greijdanus; Prof. Dr. F.W. Grosheide; Dr. D. Jacobs; Prof. Dr. J.H. Kroeze; Prof. Dr. J.A.C. van Leeuwen; Prof. Dr. A. Noordtzij; Prof. Dr. H.N. Ridderbos; Prof. Dr. J. Ridderbos; Prof. Dr. Nic.H. Ridderbos

 

(Nog niet alle delen zijn gedigitaliseerd)

Inloggen vereist!

 Inloggen vereist!

 

Oude Testament:

Nieuwe Testament:


Trefwoorden: Bijbelverklaring