Ezra en Nehemia

 

Auteur: ds. C. Stam

 

Uitleg bij twee Bijbelboeken

 

 

In dit boekje is een uitleg gegeven over de Bijbelboeken Ezra en Nehemia. Niet een uitleg woord voor woord maar wel een leesbare uitleg, die gemakkelijk te volgen is, voor jong en oud.

 


God komt tot zijn volk

 

Auteur: ds. B. van Zuijlekom

 

Schetsen over het boek Exodus

 

 

De auteur laat in deze schets over het boek Exodus zien hoe God telkens tot zijn volk komt.

 


Meditatieve Schriftstudies over de Brief van Jakobus

 

In dit boekje "Eerstelingen onder zijn schepselen" behandelt de auteur een tiental gedeelten uit de Brief van Jakobus.

 


Een woord gesproken op zijn tijd

 

Auteur: Prof. H.M. Ohmann

 

Hoe lezen wij Jesaja 1-39

 

Het boek van de profeet Jesaja behoort tot de meest geliefde gedeelten uit de Bijbel. Tegelijk plaatst het ons ook voor grote moeilijkheden. Meer dan eens roept de lezing van dit prachtige boek vragen op, waarop we het antwoord schuldig moeten blijven. In Een woord gesproken op zijn tijd neemt de auteur, Prof. Drs, H.M. Ohmann, zijn lezers bij de hand door het landschap van Jesaja en zijn tijd.

 


5 Schetsen over de brief aan de Filippenzen

 

De auteur bespreekt in dit boekje in 5 hoofdstukken de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen

Deze brief draagt een eigen karakter. Men heeft hem meermalen genoemd de „brief der blijdschap”. Dat is geen wonder, want het woord „blijdschap” en „zich verblijden” komt zeer regelmatig voor in deze brief.  De „toon” van deze brief is inderdaad die van blijdschap en dankbaarheid. 

 


Beknopte bijbelstudies over de Openbaring aan Johannes

 

De auteur bespreekt in dit boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, het - we mogen wel zeggen - moeilijkst uit te leggen bijbelboek. Aan de hand van wat eerder daarover is verschenen, van uitleggers van professie, vooral van Prof. S. Greydanus, geeft hij een zeer heldere verklaring van teksten en gedachtengang.

 


Schetsen over 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.

 

Dit boekje bevat zeven schetsen over de bijbelboeken 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.
De schetsen over de brieven van Johannes zijn geschreven door ds. D. Nieu­wenhuis. De schets over de brief van Judas is geschreven door ds. H.D. van Herksen.

 


Bijbelstudie over de boeken Hosea t/m Maleachi.

 

Deze bundel bijbelstudies behandeld dat deel van de Heilige Schrift dat aangeduid wordt met de naam 'kleine profeten'.

Achtereenvolgens komen aan de orde de profeten Hosea t/m Maleachi.

Bij de bespreking wordt de nadruk gelegd op het effect van de woorden van de profeten in de tijd dat ze werden uitgesproken. Maar ook hoe deze boeken functioneren in het Nieuwe Testament en dus een boodschap bevatten voor onze tijd.

 


Elisa, de profeet

 

Auteur: ds. G. van Rongen

 

Verklaring over het dienstwerk van de profeet Elisa

 

De geschiedenis van Elisa wordt beschreven in 1 Koningen 19, 2 Koningen 2 tot 9 en 13.

De titel van het boekje is genomen uit Lucas 4 : 27, waar onze Heiland naar deze profeet verwijst.

 


Bijbelstudie over de brief aan de Galaten.

 

Dit boekje bestaat uit zeven schetsen. 
In deze schetsen wordt het centrale thema van de Galatenbrief "onze vrijheid in Christus" behandelt.

Onderwerpen zijn o.a.: gepredikte Evangelie, boodschap van vrije genade, Judaïsten, besnijdenis en doop, geen slaven maar erfgenamen.