God is trouw tot in de verste toekomst

 

Auteur: ds. J.R. Visser

 

Toepasselijke verklaring over Bijbelboek Daniël.

 

De eurocrisis. Schuldencrisis. Aardbeving in Japan met alle gevolgen van dien. Hoe gaat het verder met deze wereld? Je ziet hoe mensen somberder worden over de toekomst van de wereld. Na veel optimisme wordt duidelijk dat welvaart en je uitleven zoals je wilt vaak niet brengt wat je er van verwacht.

 

Bijbelstudie over de boeken Hosea t/m Maleachi.

 

Deze bundel bijbelstudies behandeld dat deel van de Heilige Schrift dat aangeduid wordt met de naam 'kleine profeten'.

Achtereenvolgens komen aan de orde de profeten Hosea t/m Maleachi.

Bij de bespreking wordt de nadruk gelegd op het effect van de woorden van de profeten in de tijd dat ze werden uitgesproken. Maar ook hoe deze boeken functioneren in het Nieuwe Testament en dus een boodschap bevatten voor onze tijd.

 

Toepasselijke Bijbelverklaring van het boek Haggai.

 

In deze verklaring wordt ingegaan op de plaats van de profeet Haggaï in de Bijbel. Zijn woorden worden in de historische context geplaatst. Ook wordt aangegeven wat deze woorden voor ons vandaag, in de 21e eeuw betekenen.

 

Bijbelstudie over de brief aan de Galaten.

 

Dit boekje bestaat uit zeven schetsen. 
In deze schetsen wordt het centrale thema van de Galatenbrief "onze vrijheid in Christus" behandelt.

Onderwerpen zijn o.a.: gepredikte Evangelie, boodschap van vrije genade, Judaïsten, besnijdenis en doop, geen slaven maar erfgenamen.

 

5 Schetsen over de brief aan de Filippenzen

 

De auteur bespreekt in dit boekje in 5 hoofdstukken de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen

Deze brief draagt een eigen karakter. Men heeft hem meermalen genoemd de „brief der blijdschap”. Dat is geen wonder, want het woord „blijdschap” en „zich verblijden” komt zeer regelmatig voor in deze brief.  De „toon” van deze brief is inderdaad die van blijdschap en dankbaarheid. 

 

Verklaring van het Bijbelboek Titus

 

Dit boek is een verklaring van het Bijbelboek Titus in dagstukken. Er zit ook een uitgebreide inleiding bij over de betekenis en het ontstaan van deze brief. Het telt 108 bladzijden.

 

Verklaring van het Bijbelboek Jakobus.

 

Deze verklaring van het Bijbelboek Jakobus geeft ook aan wat het voor ons leven in de 21e eeuw als christenen betekent. Er zijn bij elk hoofdstuk ook gespreksvragen opgenomen zodat het ook bij gezamenlijke Bijbelstudie goed gebruikt kan worden.

 

Meditatieve Schriftstudies over de Brief van Jakobus

 

In dit boekje "Eerstelingen onder zijn schepselen" behandelt de auteur een tiental gedeelten uit de Brief van Jakobus.

 

Schetsen over 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.

 

Dit boekje bevat zeven schetsen over de bijbelboeken 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en Judas.
De schetsen over de brieven van Johannes zijn geschreven door ds. D. Nieu­wenhuis. De schets over de brief van Judas is geschreven door ds. H.D. van Herksen.

 

Beknopte bijbelstudies over de Openbaring aan Johannes

 

De auteur bespreekt in dit boek, hoofdstuk voor hoofdstuk, het - we mogen wel zeggen - moeilijkst uit te leggen bijbelboek. Aan de hand van wat eerder daarover is verschenen, van uitleggers van professie, vooral van Prof. S. Greydanus, geeft hij een zeer heldere verklaring van teksten en gedachtengang.