Hendriks, dr. A.N., Eerstelingen onder Zijn schepselen

Eerstelingen onder zijn schepselen

 

Auteur: Dr. A.N. Hendriks

 

 

 

Schriftstudies over de Brief van Jacobus

 

In dit boekje "Eerstelingen onder zijn schepselen" behandelt de auteur een tiental gedeelten uit de Brief van Jakobus, waarbij hij laat zien, hoezeer Jakobus een boodschap heeft voor de gemeente van onze tijd. Het geschrift van Jakobus is vaak voor een wettische verkondiging versleten. De schrijver maakt duidelijk hoe evangelisch deze Brief is.

 

Inloggen vereist! Open hier: Eerstelingen onder Zijn schepselen.pdf