Boekenwinkel

Boek: Het wonder van Gods genadige verkiezing II

De Dordtse Leerregels in ons leven toegepast

Auteur : Ds. J.R. Visser
Uitgever : Tesselaren
Uitgavejaar : 2019
ISBN_ISSN : 9789080079373
Pagina's : 221
Boekenwinkel

Boek: Het wonder van Gods genadige verkiezing I

De Dordtse Leerregels in ons leven toegepast

Auteur : Ds. J.R. Visser
Uitgever : Tesselaren
Uitgavejaar : 2018
ISBN_ISSN : 9780244417666
Pagina's : 226

Verklaring van De Dordtse Leerregels

 

Deze toelichting geeft eerst belangrijke informatie over de aanleiding en samenstelling van de buitengewone Dordtse Synode (1618-1619). Daarna wordt per artikel een korte, duidelijke toelichting geboden. Ook de belangrijke 'voorrede' en 'narede' ontbreken niet in deze uitgave. 


Verklaring van De Dordtse Leerregels

 

Al vele jaren werd ds. Koop geboeid door de Schriftuurlijke belijdenis van ”Dordt”. Dit ging samen met de wens eraan mee te werken dat de Dordtse Leerregels door velen zouden worden gekend en beleden. In de vijftiger jaren schreef hij daarom een reeks artikelen in enkele bladen.


Cursus

 

Spreker: Ds. L. Heres

 

De Dordtse Leerregels vormen één onderdeel van de Drie Formulieren van Enigheid van de belijdenis van de gereformeerde kerk in Nederland. De Dordtse Leerregels zijn opgesteld op de Synode van Dordrecht, een landelijke vergadering van gereformeerdekerken in 1618 en 1619 in Dordrecht. Deze Synode werd ook bijgewoond door vertegenwoordigers van buitenlandse gereformeerde kerken. De Dordtse Leerregels zijn een weerlegging van de dwaling in de Vijf artikelen van de remonstranten, ze worden daarom ook wel de Vijf artikelen tegen de remonstranten genoemd.