De Dordtse Leerregels toegelicht door Ds. J.G. Feenstra

De Dordtse Leerregels toegelicht

Auteur: ds. J.G. Feenstra

5e druk, 1983

 

 

De Dordtse Leerregels of De Vijf Artikelen tegen de Remonstranten zijn om hun rijke en actuele inhoud ook in deze tijd van veel belang. 

Ds. J.G. Feenstra wist zijn diepe kennis van de belijdenisgeschriften op geschikte populaire wijze te verwoorden. 

Deze toelichting geeft eerst belangrijke informatie over de aanleiding en samenstelling van de buitengewone Dordtse Synode (1618-1619). Daarna wordt per artikel een korte, duidelijke toelichting geboden. Ook de belangrijke 'voorrede' en 'narede' ontbreken niet in deze uitgave. 

 

Inloggen vereist! De Dordtse Leerregels toegelicht.pdf