Johannes Calvijn en het Calvinisme

Johannes Calvijn

Johannes Calvijn (1509-1564)

 

Johannes Calvijn heeft grote invloed gehand op de reformatie in Nederland. De drie formulieren van eenheid zijn alle door zijn geschriften beïnvloed. Gereformeerden worden daarom ook wel ‘calvinisten’ genoemd.

Zijn meest belangrijke in invloedrijke boek is: Institutie, of onderwijs in de christelijke religie (1559).

Nieuwste Nederlandse vertaling: Uitgave Den Hertog – 2009.
Zie website met leeswijzer: Klik hier....

Samenvatting van de Institutie: Klik hier....

Zie verder voor een goede handleiding bij de Institutie: W. van ’t Spijker, Bij Calvijn in de leer.

Andere vertalingen: A. Sizoo.

Verder:

F.L. Rutgers:

  • Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend
     

A. Kuyper:

S. Greijdanus:

A.A. van Schelven:

  • Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd Deel I Geneve - Frankrijk
  • Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd Deel II Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis Schotland - Engeland Noord-Amerika
  • Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd Deel III Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis Polen - Bohemen Hongarije en Zevenburgen

 

In het Nederlands beschikbaar o.a.:

  • Commentaren op Bijbelboeken
  • Preken